جهت ثبت نام به لينك

پيش ثبت نام مراجعه كرده و فرم را تكميل كنيد

 

 

  


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  شهرك ژاندارمري - خيابان ايثار - كوچه سهيل - جنب فوريتهاي شهرداري 137

 مدرسه راهنمايي امامت

  تلفن :44201564

آدرس : شهرک ژاندارمری - خیابان ایثار - کوچه سهیل - جنب فوریتهای شهرداری 137 - دبیرستان غیردولتی امامت (دوره ی اول )
تلفن : 44201564
آدرس رايانامه : emamat school yahoo com